Årets jury:

Årets jury er bestående av: Festivalsjef Simen Ingemundsen og bokbloggerne Henning Sviland, Astrid Terese Risvold Skjeggerud og Hanne R. Utheim.